صفحه اصلي > حذف > حذف شده > آشنایی با دانشکده 
آشنایی با دانشکده

             تاریخچه دانشکده علوم توانبخشی

 

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به صورت مستقل پس از اخذ مجوز تأسیس از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ 1388/10/20  و با چهار رشته کارشناسی فیزیوتراپی ،بینائی سنجی ،گفتار درمانی و شنوایی شناسی فعالیت خود را آغاز کرده است . رشته های مذکور تا قبل از تأسیس دانشکده زیر مجموعه دانشکده پیراپزشکی محسوب می شدند. اولین دوره پذیرش در یکی از رشته های فوق الذکر (رشته فیزیوتراپی) در مهرماه 1371 با تعداد 17 نفر دانشجو روزانه و 7 نفر دانشجوی شبانه آغازگردیده است. از مهر ماه 1373تعداد 20 نفر دانشجوی شبانه در رشته بینائی سنجی به صورت آزمون داخلی و از مهر ماه 1375 رسماً دانشجویان روزانه پذیرش گردیدند.رشته های شنوایی شناسی وگفتار درمانی با اخذ مجوز از مهر ماه 1388 اقدام به پذیرش دانشجو نمودند و همچنین پس از اخذ مجوز از شورای گسترش دانشگاه علوم پزشکی کشور در دورشته فیزیوتراپی و بینایی سنجی در مقطع کارشناسی پیوسته در پردیس خودگردان از سال  تحصیلی 94-93 اقدام به جذب دانشجو نمود که در اولین دوره 4 دانشجوی بینایی و 8 دانشجوی فیزیوتراپی پذیرش گردیدند.

رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته فیزیوتراپی نیز با اخذ مجوز در تاریخ 15/4/1393 با تعداد 6 دانشجو فعالیت خود را از سال تحصیلی 94-93 آغاز نمود. 

در حال حاضر آموزش نظری و عملی دانشجویان علاوه بر سایت اصلی دانشکده در مراکز درمانی توانبخشی رزمجو مقدم - کلینیک حضرت علی اصغر(ع) - مرکز چشم پزشکی الزهرا (س) - بیمارستان آموزشی علی ابن ابیطالب(ع) و بیمارستان خاتم النبیاء (ص) آموزش بخشی از دروس تئوری ، عملی و کارآموزی دانشجویان را به عهده دارند.