1- نام و نام خانوادگی : طیبه رخشان دادی

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

 

EMAIL : tayeberakhshandadi@gmail.com

 

2- محمد صابرمنش

 

مدرک تحصیلی : مهندسی الکترونیک

 

EMAIL : mohammad.sabermanesh@gmail.com

 

شماره تماس دانشکده : 33295836