مسئول کارگزینی : آقای امان اله دانائی نژاد

 

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت دولتی

 

تلفن : 33295836

 

داخلی : 1484

 

آدرس: زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دانشکده علوم توانبخشی