مسئول حراست : آقای حجت اله قیصران پور

 

 

تلفن : 33295836

 

داخلی : 1472

 

آدرس: زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دانشکده علوم توانبخشی