مسئول : آقای احسان سالاری

 

تلفن : 33295836

 

فاکس :33295836

 

داخلی : 1477

 

آدرس:زاهدان - میدان دکتر حسابی - بلوار جنت پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دانشکده علوم توانبخشی