وظایف در حوزه اتوماسیون اداری:

 

 1.       آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري
 2.      آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل در آن واحد

 

 وظايف در حوزه سخت افزار:

 

1.           نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :

 

 • دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي
 • بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز
 • تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري اطلاعات
 • تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات
 • كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده 
 • بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده و فاكتور تاييد شده
 •  

2.      فرآيند تعميرات  :

 • تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده
 • نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات .