فایل ها و نرم افزارهای مورد نیاز:


   دانلود : tavan.zaums.ac.ir-Nokat.pdf           حجم فایل 396 KB
   دانلود : tavan.zaums.ac.ir-KarshenasanHelp.pdf           حجم فایل 3252 KB
   دانلود : tavan.zaums.ac.ir-team.rar           حجم فایل 1161 KB
   دانلود : tavan.zaums.ac.ir-office_read-only.rar           حجم فایل 5037 KB